Voor verwijzers

Binnen het eerstelijns Eetteam Groningen werken een kinderdiëtist, prelogopedist, orthopedagoog, psycholoog en kinderfysiotherapeut samen met als doel multidisciplinaire zorg te verlenen rondom eetproblemen en overgewicht bij kinderen van 0-18 jaar. Het Eetteam is gevestigd in Bewegingscentrum Junior aan de Heratemaheerd 8, 9737 MT in Groningen, Eetteam groningen.bcjunior.nl.

Verwijsindicaties

Het eetteam onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar. Indicaties voor verwijzing zijn:

 • Moeite hebben met drinken uit de borst of fles bij baby’s
 • Moeite hebben met de overstap naar vaste voeding of grovere stukjes
 • Veel verslikken, eten ‘hamsteren’ in de wangzak of eten uitspugen
 • Onvoldoende gewichtstoename/failure to thrive
 • Gebruik van sondevoeding, waarbij wordt gekeken hoe deze kan worden afgebouwd
 • Kieskeurig eetgedrag waardoor de voeding onvolwaardig is
 • Traumatische gebeurtenissen die hun weerslag hebben op het eetgedrag en gewicht
 • Onverzadigbaar eetgedrag, waardoor een kind overgewicht/obesitas ontwikkelt
 • Obesitas, waarbij multidisciplinaire behandeling gewenst is
 • Eetbuien of sterk lijngericht eetgedrag bij pubers
 • Rigide eetgedrag bij Autisme Spectrum Stoornis

Eetproblemen kunnen een medische oorzaak hebben, bijvoorbeeld door een beperking of autisme, maar komen ook voor bij gezonde kinderen met eenzijdige productkeuzes en te weinig afwisseling in de voeding. Bij kinderen met (ernstig) overgewicht speelt meestal de leefstijl een rol.

Problemen met eten en gewicht kunnen veel impact hebben op de gezinssituatie. Tijdens het spreekuur van het Eetteam bespreken wij met de ouders/verzorgers de voedingsproblemen vanuit de verschillende disciplines en stellen een behandelplan op. Doel van de behandeling is te zorgen voor een goede groei en ontwikkeling van het kind en ondersteuning van de ouders/verzorgers.

Vergoeding en aanmelding

Om voor behandeling van het Eetteam in aanmerking te komen heeft het kind een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of ander medisch specialist. De link naar het verwijsformulier vindt u rechts op deze pagina. Vergoeding van de behandeling door de zorgverleners vindt plaats vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Psychologische en orthopedagogische zorg wordt vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Rapportage

U ontvangt na doorverwijzing van een kind naar het Eetteam altijd een schriftelijke rapportage en wordt op de hoogte gehouden over de voortgang van de behandeling.

Contact

Wilt u meer informatie of een aantal flyers van het Eetteam aanvragen, dan kunt u contact opnemen met kinderdiëtist Ria Habraken via telefoonnummer 06-19020910 of via eetteam@bcjunior.nl.

AANMELDEN
via de  verwijsbrief (in PDF) in te vullen door een arts of bij vragen over eetproblemen/ondergewicht:
06-19020910 - Ria Habraken, diëtist/kinderdiëtist/lactatiekundige
______________________
Bij vragen over overgewicht:
06-33763523 – Lia Kesojan, diëtist/kinderdiëtist/fitnessadviseur

U kunt ons ook bereiken via het contactformulier.

Het Eetteam onderzoekt en behandelt kinderen van 0-18 jaar